องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
กลุ่มแม่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ