องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
แจ้งซ่อมท่อประปาแตก
 
 
 

คุณสามารถแจ้งเหตุได้ดังนี้ ตามแบบฟอร์มข้างล่างนี้
หรือคุณสามารถแจ้งเหตุ์ด้วยตนเอง ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ได้ตลอดวัน/เวลาราชการ
หรือสามารถแจ้งเหตุผ่านแบบฟอร์มข้างล่างนี้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แจ้งซ่อมท่อประปาแตก
ชื่อ - นามสกุล
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล อำเภอ
จังหวัด
อีเมล์ (ถ้ามี)
มือถือ
ที่ทำงาน
****รายละเอียดแจ้งซ่อมท่อประปาแตก
เพื่อประกอบการพิจารณา หากไม่ขัดข้องประการใด โปรดพิจารณาดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย