องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
 


วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.30 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ตำบลบ้านเดื่อ ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


📣วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.30 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ นำโดย ท่านนายกระพีพัฒ กตะศิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ตำบลบ้านเดื่อ ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลบ้านเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมอุทุมพร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ

🗓 กำหนดการจัดโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลบ้านเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2567

👩‍🏫 ในที่ประชุมมีมติให้มีการจัดรูปแบบการแห่ขบวนประเพณีบุญบั้งไฟ รวมเป็นขบวนเดียว ซึ่งมีการแบ่งให้แต่ละหมู่ และส่วนราชการรับผิดชอบแต่ละขบวนแห่ ดังนี้

🔖 ขบวนนางรำ (โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร)

🔖 ขบวนเฉลิมพระเกียรติฯ / ขบวนรถบั้งไฟ (อบต.บ้านเดื่อ)

🔖 ขบวนรำดีดไห ( หมู่ 2)

🔖 ขบวนผาแดง-นางไอ่ (หมู่ 9)

🔖 ขบวนกระรอกด่อน / ขบวนพญาแถน (หมู่ 4)

🔖 ขบวนพญาคันคาก / ขบวนปีนักษัตร (หมู่ 5)

🔖 ขบวนพญาปลาช่อน (หมู่ 3)

🚕 โดยในปีนี้จะเป็นการแห่ขบวนบั้งไฟจากวัดโพธิ์ยอย (บ้านเสี่ยน) ไปยัง วัดลำดวน (บ้านเดื่อ)

2024-06-01
2024-04-29
2024-04-24
2024-04-13
2024-03-18
2024-03-11
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-05
2024-01-03