องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
 


วันที่ 24 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อได้รับมอบหมายภารกิจจากที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ ให้ดำเนินการจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


📢 วันที่ 24 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อได้รับมอบหมายภารกิจจากที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ ให้ดำเนินการจัดกิจกรรม ✨จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช✨ณ วัดลำดวน บ้านเดื่อ หมู่ที่2 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยมีนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และร่วมนำจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดล้างพื้นโบสถ์ ตัดหญ้าบริเวณหลังโบสถ์ ทำความสะอาดห้องน้ำ และเก็บกวาดขยะบริเวณตลาดสดตำบลบ้านเดื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีตลอดจนรักษาสุขภาพอนามัยและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้พบเห็นต่อไป

2024-06-01
2024-04-29
2024-04-24
2024-04-13
2024-03-18
2024-03-11
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-05
2024-01-03