องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
 


วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เข้าร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5


🌸วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 🌸

นายระพีพัฒน์ กตะศิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เข้าร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ถือเป็น “ปฐมบทของการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐานของการปกครองระบบประชาธิปไตย ในระดับท้องถิ่น

2024-04-29
2024-04-24
2024-04-13
2024-03-18
2024-03-11
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-05
2024-01-03
2023-11-22