องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
 


วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายระพีพัฒน์ กตะศิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เป็นประธานเปิดโครงการตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ อาหารปลอดภัย สะอาด รสชาดอร่อย ตำบลบ้านเดื่อ ประจำปีงบประมาณ 2567


🥦 วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายระพีพัฒน์ กตะศิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เป็นประธานเปิดโครงการตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ อาหารปลอดภัย สะอาด รสชาดอร่อย ตำบลบ้านเดื่อ ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ และโครงการดำเนินการโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ ซึ่งมีรองนายก อบต.บ้านเดื่อ/หัวหน้าสำนักปลัด/นิติกรชำนาญการ และ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

2024-04-29
2024-04-24
2024-04-13
2024-03-18
2024-03-11
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-05
2024-01-03
2023-11-22