องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ( RE-X-RAY) เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเดื่อ


📣วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2567

นายระพีพัฒน์ กตะศิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ มอบหมายให้ นายศรัญญู วันชูไชย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ / นางนิตยา ธรรมวงศา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ / นางจุฑาธิป กตะศิลา หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน/ผญบ. ส.อบต. ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ( RE-X-RAY) เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเดื่อ

🌟ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-03-18
2024-03-11
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-05
2024-01-03
2023-11-22
2023-10-23
2023-09-29
2023-09-26