องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
 


อบต.บ้านเดื่อ ประชุมปรึกษาหารือการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


📢วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ นำโดย ท่านนายกระพีพัฒน์ กตะศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ตำบลบ้านเดื่อ ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมอุทุมพร อบต.บ้านเดื่อ

*** โดยมีมติกำหนดห้วงระหว่างดำเนินการในวันที่ 27-29 ธันวาคม 2566 ***
 

2024-01-22
2024-01-13
2024-01-05
2023-11-22
2023-10-23
2023-09-29
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19