องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
 


อบต.บ้านเดื่อ ประชุมปรึกษาหารือการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


📢วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ นำโดย ท่านนายกระพีพัฒน์ กตะศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ตำบลบ้านเดื่อ ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมอุทุมพร อบต.บ้านเดื่อ

*** โดยมีมติกำหนดห้วงระหว่างดำเนินการในวันที่ 27-29 ธันวาคม 2566 ***
 

2024-06-01
2024-04-29
2024-04-24
2024-04-13
2024-03-18
2024-03-11
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-05
2024-01-03