องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
 


เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ได้ดำเนินโครงกาวัด ประชา รัฐ สร้างสุข หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ณ วัดโพธิ์ยอย หมุ่ 5 บ้านเสี่ยน


2024-01-22
2024-01-13
2024-01-05
2023-11-22
2023-10-23
2023-09-29
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19