องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
 


เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ได้ดำเนินโครงกาวัด ประชา รัฐ สร้างสุข หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ณ วัดโพธิ์ยอย หมุ่ 5 บ้านเสี่ยน






2024-06-01
2024-04-29
2024-04-24
2024-04-13
2024-03-18
2024-03-11
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-05
2024-01-03