องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
 


ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ได้ออกรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือก ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ในวันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2566






2023-09-29
2023-09-29
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-12
2023-09-06
2023-08-23