องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
 


ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ได้ออกรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือก ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ในวันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2566


2024-06-28
2024-06-26
2024-06-01
2024-04-29
2024-04-24
2024-04-13
2024-03-18
2024-03-11
2024-01-22
2024-01-13