องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
 


ในวัน พุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ได้มีการประชุมคณะผู้บริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ประจำเดือน มีนาคม 2566


2023-09-29
2023-09-29
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-12
2023-09-06
2023-08-23