องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
 


ในวัน พุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ได้มีการประชุมคณะผู้บริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ประจำเดือน มีนาคม 2566


2024-04-29
2024-04-24
2024-04-13
2024-03-18
2024-03-11
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-05
2024-01-03
2023-11-22