วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง ซุ้มพระพุทธรูปด้านหน้าสำนักงาน อบต.บ้านเดื่อ ภายในที่ทำการ อบตบ้านเดือ่ ภายในหมู่บ้าน บ้านเดื่อ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างจ้างบำรุงและซ่อมแซม รถกู้ชีพ กู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ย่านการเกษตร สายทางเลียบห้วยคุกไปนานางอินทร์ กองชนิน ภายในหมู่บ้าน บ้านเสี่ยน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ย่านการเกษตร สายทางดอนนกเขา ภายในหมู่บ้าน บ้านเทวี หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ย่านการเกษตร สายทางเลียบคลองส่งน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนขม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง