องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


12 กย 57 เป็นตัวแทนระดับอำเภอประกวดโครงการหมู่บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง ตามนโยบาย 5 รักของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย


12 กย 57 เป็นตัวแทนระดับอำเภอประกวดโครงการหมู่บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง ตามนโยบาย 5 รักของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย