องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


พิธีถวายดอกไม้จันทร์แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช