องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


มอบผ้าห่ม แก่ประชาชน ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ดอยโอกาส


เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘  สมาคมกู้ภัยประจักษ์หนองคาย ร่วมกับ นายภูผา  วันเฉลิม ได้นำผ้าห่มมามอบให้แก่ประชาชน ผู้เพิการ ผู้ยากไร้ และดอยโอกาส ที่ห้องอุทุมพร  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ