องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยลงแขกดำนา ประจำปี ๒๕๕๗


โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยลงแขกดำนา ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ แปลงนาสาะิตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ