องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ


เมื่ออวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๕๗ ผู้บริหารอบต.บ้านเดื่อ นำโดยนายกโสภณ สรรพศิลป์ รองนายกสังวาลย์ ขอนยาง นำพนักงานและสมาชิกสภา อบต.บ้านเดื่อ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ