องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 19 มี.ค. 64 อบต.เดื่อ จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีท่านายกโสภณ สรรพศิลป์ นายก อบต.บ้านเดื่อ เป็นประธานในพิธี