องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


โครงการเพิ่มทักษะความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรม


วันที่ 16 มี.ค. 64 ส่วนงานนิติกร จัดโครงการเพิ่มทักษะความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรม อบต.บ้านเดื่อ ณ ห้องประชุมอุทุมพร