องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


โครงการ “จัดทำชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ”


วันอังคาร ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ดำเนินโครงการ “จัดทำชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” (ถนนคนเดิน) ณ ตลาดสดบ้านเดื่อ