องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


ตอนรับคณะ จนท. ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี และ จนท. สนง. สาธารณสุข จ.หนองคาย


วันที่ 8 ก.พ. 64 ท่านนายกโสภณ สรรพศิลป์ นายก อบต.บ้านเดื่อ ตอนรับคณะ จนท. ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี และ จนท. สนง. สาธารณสุข จ.หนองคาย