องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


กิจกรรมรักษาความสะอาดถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น kick off


วันศุกร์ ที่22 ม.ค 2564 เวลา 09.30 น. อบต.บ้านเดื่อ  นำโดย ท่านนายกโสภณ สรรพศิลป์ นายก อบต.บ้านเดื่อ จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น kick off  บริเวณ ถนนบ้านโนนสวรรค์ ซอย 1 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย