องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมสมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น


โครงการฝึกอบรมสมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันทรา 15-19 ก.ย.2563 ณ จ.กาญจนบุรีและ จ.ราชบุรี