องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


การประชุมสภา อบต.บ้านเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563


วันที่ 27 ส.ค.2563 การประชุมสภา อบต.บ้านเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ อาคารอุทุมพร ห้องประชุม อบต.บ้านเดื่อ