องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


กิจกรรม ปันรัก-ปันสุข


วันศุกร์ ที่ 29 พ.ค. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ จัดกิจกรรม ปันรัก-ปันสุข ให้กับประชาชนด้านการดำรงชีพ หรือผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการในพื้นที่ตำบลบ้านเดื่อ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019