องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย


วันที่ 4-5 ก.พ. 2563 อบต.บ้านเดื่อ นำโดยท่านโสภณ สรรพศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ร่วมกับท่าน ส.อบต. หมู่ที่ 1-9 ต.บ้านเดื่อ ครับ