องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


โครงการวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563


องค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านเดื่อ ได้จัดโครงการ"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563" ขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2563

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ โดยท่านโสภณ สรรศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เป็นประธานในพิธี